Tình hình là e có 4 trạm BA: 1600; 4000; 8000; 8000 KVA
E đang tính lắp đo đêm cho toàn bộ trạm này. Mong các bác chỉ giúp e giờ lên lắp đo cao áp hay hạ thế. Lưới e là 35/0,4 KV.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: