Hiện nay em đang làm luận văn tốt nghiệp về đề tài chống sét cho đường dây tải điện trên không bằng chống sét van.
Trước đây, em làm đồ án thì đã làm chống sét cho đường dây 220kv bằng dây chống sét. Nay lên luận văn thì mở rộng ra thêm việc lắp CSV để giảm thêm suất cắt.
Thầy em yêu cầu xem xét một số trường hợp như không có cả DCS và CSV, có CSV mà không có DCS, có cả CSV và DCS.
Đối với phần tính toán chống sét bằng DCS thì em đã làm rồi nhưng việc ứng dụng thêm CSV thì em vẫn chưa biết cách đưa vào bài toán như thế nào. Em search trên gg và trên diễn đàn mình thì cũng các vấn đề có liên quan rất ít chứ không chủ yếu thuộc về đề tài của em.
Các anh có ai đã từng làm hoặc nghiên cứu qua vấn đề này thì cho em xin tài liệu tham khảo hoặc bài luận cũ của các anh
truongson0606@gmail.com
0909975606
Em xin cám ơn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: