Cần bán:
Máy biến dòng đo lường trung thế và hạ thế. Tủ, trạm điện và các loại thiết bị khác.
DDT: 0938.650555

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: