em ko hiểu thông số này có ý nghĩa như thế nào?
(8x1Cx300mm2 Cu CABLE XLPE/PVC +E )
cách đọc các thông số này có tuân theo quy định chung nào ko? mong các p giúp đỡ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: