Em đang thử việc ở 1 đơn vị: họ yêu cầu viết báo cáo
Nội dung: Khảo sát, đánh giá hệ thống điện của 4 trạm bơm nước thải cụ thể là:
- Phân tích sơ đồ điện, mô ta hoạt động của hệ thống điện của các tram
- Đánh giá mức độ an toàn, mức độ tin cậy của hệ thống nói trên
- so sánh giữa bản vẽ hoàn công và thực tế lắp đặt( Cái này nên so sanh như thế nào các bác guíp em gạch đầu dòng những công việc cần làm nha)
http://www.data.webdien.com/free/dow...656f8edf5b9d1f

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: