Mình cần mua gấp 216m cáp CADIVI 1C x 8.0mm2 Cu/XLPE/PVC , ai làm công trình dư bán lại vì can sua chua it , ai co liên he Thảo 0938633923 , thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: