Mình có một vấn đề về mô phỏng matlab simulink đối với phóng điện cục bộ không biết có ai cho mình hỏi cách nào để lấy tín hiệu ra và cái Z trong hình mạch có giá trị như thế nào không? Và cái MI là loại gì để phát hiện được phóng điện cục bộ? Cm=200/1500pF, Ck=1000uF, R=50, L=0.63mH, C=0.47uF. Thanks!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: