em đọc về phần mềm Vijeo Citect của Schneider , em đọc không hiểu ý nghĩa của "points" trong phần mềm này có nghĩa là gì? Anh giải đáp cho em với nhé. Em mới vào ngành thôi, nên nhiều cái hỏi còn hơi ...

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: