• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
   Tham gia
   13-09-2013
   Bài viết
   66
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

   Mặc định Cần bán biến tân ls giá mền

   iE5 Series - Single Phase 215, 220, 230V (V/F Control, ficel keypad)

   SV001IE5-1 0.1kW 1/8 0.1kW(1/8HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 84.60
   SV002IE5-1 0.2kW 1/4 0.2kW(1/4HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 89.30
   SV004IE5-1 0.4kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 92.40
   SV001IE5-1C 0.1kW 1/8 0.1kW(1/8HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 92.40
   Built-in RS485(Modbus RTU)

   SV002IE5-1C 0.2kW 1/4 0.2kW(1/4HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 95.60
   Built-in RS485(Modbus RTU)

   SV004IE5-1C 0.4kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 100.30
   Built-in RS485(Modbus RTU)

   iE5 Series - Three Phase 220V

   SV001IE5-2 0.1kW 1/8 0.1kW(1/8HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 93.80
   SV002IE5-2 0.2kW 1/4 0.2kW(1/4HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 95.50
   SV004IE5-2 0.4kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 98.90
   SV001IE5-2C 0.1kW 1/8 0.1kW(1/8HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 92.10
   Built-in RS485(Modbus RTU)

   SV002IE5-2C 0.2kW 1/4 0.2kW(1/4HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 95.50
   Built-in RS485(Modbus RTU)
   SV004IE5-2C 0.4kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 98.90
   Built-in RS485(Modbus RTU)

   iC5 Series - Single Phase 215, 220, 230V : V/f, sensorless vector control, fixed keypad
   SV004IC5-1 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 122.20
   SV008IC5-1 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 130.00
   SV015IC5-1 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 153.50
   SV022IC5-1 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 167.60

   iC5 Series - Single Phase 215, 220, 230V ( built-in class A filter)
   SV004IC5-1F 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 134.70
   SV008IC5-1F 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 138.10
   SV015IC5-1F 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 179.00
   SV022IC5-1F 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 192.70

   iG5A Series - Single Phase 215, 220, 230V ( fixed keypad)
   SV004IG5A-1 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 172.30
   SV008IG5A-1 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 184.90
   SV015IG5A-1 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 208.40
   1   DESCRIPTION Price + VAT
   (USD)

   iG5A Series - Single Phase 215, 220, 230V (For Field Bus: DeviceNet, Modbus TCP, Ethernet/IP)
   SV004IG5A-1FB 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 159.80
   SV008IG5A-1FB 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 172.30
   SV015IG5A-1FB 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 195.80
   iG5A Series - 3 Phase 220V
   SV004IG5A-2 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 156.70
   SV008IG5A-2 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 169.20
   SV015IG5A-2 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 195.80
   SV022IG5A-2 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 225.60
   SV037IG5A-2 3.7kW 5 3.7kW(5HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 255.40
   SV040IG5A-2 4.0kW 5.5 4.0kW(5.4HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 255.40
   SV055IG5A-2 5.5kW 7.5 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 382.20
   SV075IG5A-2 7.5kW 10 7.5kW(10HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 427.70

   SV110IG5A-2 11kW 15 11kW(15HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 784.80

   SV150IG5A-2 15kW 20 15kW(20HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 905.50

   SV185IG5A-2 18.5kW 25 18.5kW(25HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 1,043.30

   SV220IG5A-2 22kW 30 22kW(30HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 1,237.60

   iG5A Series - 3 Phase 220V (For Field Bus: DeviceNet, Modbus TCP, Ethernet/IP)
   SV004IG5A-2FB 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 144.10
   SV008IG5A-2FB 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 156.70
   SV015IG5A-2FB 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 183.30
   SV022IG5A-2FB 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 213.00
   SV037IG5A-2FB 3.7kW 5 3.7kW(5HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 242.80
   SV040IG5A-2FB 4.0kW 5.5 4.0kW(5.4HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 242.80
   SV055IG5A-2FB 5.5kW 7.5 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 369.70
   SV075IG5A-2FB 7.5kW 10 7.5kW(10HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 415.10

   SV110IG5A-2FB 11kW 15 11kW(15HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 770.80

   SV150IG5A-2FB 15kW 20 15kW(20HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 891.40

   SV185IG5A-2FB 18.5kW 25 18.5kW(25HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 1,029.20

   SV220IG5A-2FB 22kW 30 22kW(30HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 1,223.50

   iG5A Series - 3 Phase 380, 415, 440, 460V (EUROPE) fixed keypad

   SV004IG5A-4EN 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz, 207.20
   SV008IG5A-4EN 0.75kW 1 0.75kW(1HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 219.40
   SV015IG5A-4EN 1.5kW 2 1.5kW(2HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 240.30
   SV022IG5A-4EN 2.2kW 3 2.2kW(3HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 273.40

   SV040IG5A-4EN 4.0kW 5.5 4.0kW(5.4HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 325.60

   2   DESCRIPTION Price + VAT
   (USD)

   iG5A Series - 3 Phase 380, 415, 440, 460V (fixed keypad)
   SV004IG5A-4 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 167.80
   SV008IG5A-4 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 177.60
   SV015IG5A-4 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 194.60
   SV022IG5A-4 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 221.40
   SV037IG5A-4 3.7kW 5 3.7kW(5HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 263.60
   SV040IG5A-4 4.0kW 5.5 4.0kW(5.4HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 263.60
   SV055IG5A-4 5.5kW 7.5 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 370.80
   SV075IG5A-4 7.5kW 10 7.5kW(10HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 404.60

   SV110IG5A-4 11kW 15 11kW(15HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 703.50

   SV150IG5A-4 15kW 20 15kW(20HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 765.60

   SV185IG5A-4 18.5kW 25 18.5kW(25HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 908.40

   SV220IG5A-4 22kW 30 22kW(30HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 986.70

   iG5A Series - 3 Phase 380, 415, 440, 460V(For Field Bus: DeviceNet, Modbus TCP, Ethernet/IP)
   SV004IG5A-4FB 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 156.50
   SV008IG5A-4FB 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 166.40
   SV015IG5A-4FB 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 183.30
   SV022IG5A-4FB 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 210.10
   SV037IG5A-4FB 3.7kW 5 3.7kW(5HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 252.40
   SV040IG5A-4FB 4.0kW 5.5 4.0kW(5.4HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 252.40
   SV055IG5A-4FB 5.5kW 7.5 5.5kW(7.5HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 359.50
   SV075IG5A-4FB 7.5kW 10 7.5kW(10HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 393.40

   SV110IG5A-4FB 11kW 15 11kW(15HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 690.90

   SV150IG5A-4FB 15kW 20 15kW(20HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 752.90

   SV185IG5A-4FB 18.5kW 25 18.5kW(25HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 881.70
   +++---o0o---+++
   bảng giá trên ai có nhu cầu alo cho e 0977213341

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
   Tham gia
   11-07-2009
   Bài viết
   111
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

   Mặc định Ðề: Cần bán biến tân ls giá mền

   Giá vẫn cao lắm

  3. #3
   Tham gia
   22-07-2012
   Bài viết
   13
   Cảm ơn
   3
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Cần bán biến tân ls giá mền

   mình đang cần mua biến tần chuyển đổi điện áp từ 380 V về 220 V.có thể tư vấn cho mình càng tốt:hngocnguyen14@gmail.com.
   rất mong nhận được chia sẻ!
   thanks

  4. #4
   Tham gia
   03-08-2012
   Bài viết
   54
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Cần bán biến tân ls giá mền

   Trích dẫn Gửi bởi baochi14 Xem bài viết
   mình đang cần mua biến tần chuyển đổi điện áp từ 380 V về 220 V.có thể tư vấn cho mình càng tốt:hngocnguyen14@gmail.com.
   rất mong nhận được chia sẻ!
   thanks
   alo cho mình theo sđt: 0936503386 nhé.

  5. Những thành viên đã cảm ơn aidinhls vì bài viết hữu ích:


  Trả lời với tài khoản Facebook