• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

   ntech.com.vn

 • Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
   Tham gia
   13-09-2013
   Bài viết
   66
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

   Mặc định Cần bán biến tân ls giá mền

   iE5 Series - Single Phase 215, 220, 230V (V/F Control, ficel keypad)

   SV001IE5-1 0.1kW 1/8 0.1kW(1/8HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 84.60
   SV002IE5-1 0.2kW 1/4 0.2kW(1/4HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 89.30
   SV004IE5-1 0.4kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 92.40
   SV001IE5-1C 0.1kW 1/8 0.1kW(1/8HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 92.40
   Built-in RS485(Modbus RTU)

   SV002IE5-1C 0.2kW 1/4 0.2kW(1/4HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 95.60
   Built-in RS485(Modbus RTU)

   SV004IE5-1C 0.4kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 100.30
   Built-in RS485(Modbus RTU)

   iE5 Series - Three Phase 220V

   SV001IE5-2 0.1kW 1/8 0.1kW(1/8HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 93.80
   SV002IE5-2 0.2kW 1/4 0.2kW(1/4HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 95.50
   SV004IE5-2 0.4kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz 98.90
   SV001IE5-2C 0.1kW 1/8 0.1kW(1/8HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 92.10
   Built-in RS485(Modbus RTU)

   SV002IE5-2C 0.2kW 1/4 0.2kW(1/4HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 95.50
   Built-in RS485(Modbus RTU)
   SV004IE5-2C 0.4kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~200Hz, 98.90
   Built-in RS485(Modbus RTU)

   iC5 Series - Single Phase 215, 220, 230V : V/f, sensorless vector control, fixed keypad
   SV004IC5-1 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 122.20
   SV008IC5-1 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 130.00
   SV015IC5-1 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 153.50
   SV022IC5-1 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 167.60

   iC5 Series - Single Phase 215, 220, 230V ( built-in class A filter)
   SV004IC5-1F 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 134.70
   SV008IC5-1F 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 138.10
   SV015IC5-1F 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 179.00
   SV022IC5-1F 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 192.70

   iG5A Series - Single Phase 215, 220, 230V ( fixed keypad)
   SV004IG5A-1 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 172.30
   SV008IG5A-1 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 184.90
   SV015IG5A-1 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 208.40
   1   DESCRIPTION Price + VAT
   (USD)

   iG5A Series - Single Phase 215, 220, 230V (For Field Bus: DeviceNet, Modbus TCP, Ethernet/IP)
   SV004IG5A-1FB 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 159.80
   SV008IG5A-1FB 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 172.30
   SV015IG5A-1FB 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 195.80
   iG5A Series - 3 Phase 220V
   SV004IG5A-2 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 156.70
   SV008IG5A-2 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 169.20
   SV015IG5A-2 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 195.80
   SV022IG5A-2 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 225.60
   SV037IG5A-2 3.7kW 5 3.7kW(5HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 255.40
   SV040IG5A-2 4.0kW 5.5 4.0kW(5.4HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 255.40
   SV055IG5A-2 5.5kW 7.5 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 382.20
   SV075IG5A-2 7.5kW 10 7.5kW(10HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 427.70

   SV110IG5A-2 11kW 15 11kW(15HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 784.80

   SV150IG5A-2 15kW 20 15kW(20HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 905.50

   SV185IG5A-2 18.5kW 25 18.5kW(25HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 1,043.30

   SV220IG5A-2 22kW 30 22kW(30HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 1,237.60

   iG5A Series - 3 Phase 220V (For Field Bus: DeviceNet, Modbus TCP, Ethernet/IP)
   SV004IG5A-2FB 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 144.10
   SV008IG5A-2FB 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 156.70
   SV015IG5A-2FB 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 183.30
   SV022IG5A-2FB 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 213.00
   SV037IG5A-2FB 3.7kW 5 3.7kW(5HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 242.80
   SV040IG5A-2FB 4.0kW 5.5 4.0kW(5.4HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 242.80
   SV055IG5A-2FB 5.5kW 7.5 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 369.70
   SV075IG5A-2FB 7.5kW 10 7.5kW(10HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 415.10

   SV110IG5A-2FB 11kW 15 11kW(15HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 770.80

   SV150IG5A-2FB 15kW 20 15kW(20HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 891.40

   SV185IG5A-2FB 18.5kW 25 18.5kW(25HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 1,029.20

   SV220IG5A-2FB 22kW 30 22kW(30HP), 3 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 1,223.50

   iG5A Series - 3 Phase 380, 415, 440, 460V (EUROPE) fixed keypad

   SV004IG5A-4EN 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz, 207.20
   SV008IG5A-4EN 0.75kW 1 0.75kW(1HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 219.40
   SV015IG5A-4EN 1.5kW 2 1.5kW(2HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 240.30
   SV022IG5A-4EN 2.2kW 3 2.2kW(3HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 273.40

   SV040IG5A-4EN 4.0kW 5.5 4.0kW(5.4HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 325.60

   2   DESCRIPTION Price + VAT
   (USD)

   iG5A Series - 3 Phase 380, 415, 440, 460V (fixed keypad)
   SV004IG5A-4 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 167.80
   SV008IG5A-4 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 177.60
   SV015IG5A-4 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 194.60
   SV022IG5A-4 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 221.40
   SV037IG5A-4 3.7kW 5 3.7kW(5HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 263.60
   SV040IG5A-4 4.0kW 5.5 4.0kW(5.4HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 263.60
   SV055IG5A-4 5.5kW 7.5 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 370.80
   SV075IG5A-4 7.5kW 10 7.5kW(10HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 404.60

   SV110IG5A-4 11kW 15 11kW(15HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 703.50

   SV150IG5A-4 15kW 20 15kW(20HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 765.60

   SV185IG5A-4 18.5kW 25 18.5kW(25HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 908.40

   SV220IG5A-4 22kW 30 22kW(30HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz, 986.70

   iG5A Series - 3 Phase 380, 415, 440, 460V(For Field Bus: DeviceNet, Modbus TCP, Ethernet/IP)
   SV004IG5A-4FB 0.4 kW 1/2 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 156.50
   SV008IG5A-4FB 0.75kW 1 0.75kW(1HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 166.40
   SV015IG5A-4FB 1.5kW 2 1.5kW(2HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 183.30
   SV022IG5A-4FB 2.2kW 3 2.2kW(3HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 210.10
   SV037IG5A-4FB 3.7kW 5 3.7kW(5HP), 3 phase, 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz 252.40
   SV040IG5A-4FB 4.0kW 5.5 4.0kW(5.4HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 252.40
   SV055IG5A-4FB 5.5kW 7.5 5.5kW(7.5HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 359.50
   SV075IG5A-4FB 7.5kW 10 7.5kW(10HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 393.40

   SV110IG5A-4FB 11kW 15 11kW(15HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 690.90

   SV150IG5A-4FB 15kW 20 15kW(20HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 752.90

   SV185IG5A-4FB 18.5kW 25 18.5kW(25HP),3phase,380~480VAC,50~60Hz,0.1~400Hz 881.70
   +++---o0o---+++
   bảng giá trên ai có nhu cầu alo cho e 0977213341

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
   Tham gia
   11-07-2009
   Bài viết
   135
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

   Mặc định Ðề: Cần bán biến tân ls giá mền

   Giá vẫn cao lắm

  3. #3
   Tham gia
   22-07-2012
   Bài viết
   13
   Cảm ơn
   3
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Cần bán biến tân ls giá mền

   mình đang cần mua biến tần chuyển đổi điện áp từ 380 V về 220 V.có thể tư vấn cho mình càng tốt:hngocnguyen14@gmail.com.
   rất mong nhận được chia sẻ!
   thanks

  4. #4
   Tham gia
   03-08-2012
   Bài viết
   54
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Cần bán biến tân ls giá mền

   Trích dẫn Gửi bởi baochi14 Xem bài viết
   mình đang cần mua biến tần chuyển đổi điện áp từ 380 V về 220 V.có thể tư vấn cho mình càng tốt:hngocnguyen14@gmail.com.
   rất mong nhận được chia sẻ!
   thanks
   alo cho mình theo sđt: 0936503386 nhé.

  5. Những thành viên đã cảm ơn aidinhls vì bài viết hữu ích:


  6. #5
   Tham gia
   07-11-2016
   Bài viết
   3
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Re: Cần bán biến tân ls giá mền

   có cái nào dùng cho tông đơ không bạn nó có 9w thôi 120v 60hz

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016