Tình hình là chỗ em có cái động cơ có các thông số trên nhãn thế này:
P = 5.5 kW 4 Pole Type TFO
V 200 200 220
H 50 60 60
RPM 1440 1730 1740
AMPS 23 21 20
JISC 4210 4004

Dòng vận hành của con động cơ này lúc lấy ampere kẹp đo là 15 A.
Mạng điện của xưởng xài mạng 3 pha 4 dây 380 V, cos phi = 0.94 (lấy từ tủ bù)

Vậy theo các pro em nên chọn cái rơ le có giới hạn tác động dòng khoảng bao nhiêu A là được ạ. Kèm theo cách chọn dòng cài đặt bảo vệ cho con rơ le đó luôn.

Công thức về mối quan hệ giữa I đm trên nhãn, I cài đặt bảo vệ và I vận hành như thế nào luôn ạ.

Hix em thì cứ lấy I đm trên nhãn nhân 1.2 rồi ra dòng cài đặt mà hình như hơi quá thì phải. Trợ giúp nhanh nhanh giúp em nha các bác. Kẻo chúng nó cháy khét thì tội em lắm ý.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: