Các p có thể giải thích cho e tại sao phải sử dụng rơle trong các trạm điện? những loại rơle nào thường dùng + hình ảnh.Cảm ơn các p

??????e còn gà lắm?????

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: