Các bác cho em hỏi: Khi lắp trạm treo, trạm nền, trạm giàn thì có quy định MBA cách mặt đất bao nhiêu, rồi từ MBA lên FCO và từ FCO đến lưới trung thế 22KV. Tại vì khi lắp trạm trên cột hiện hữu không có lỗ mà bắt đúng được như bản vẽ thiết kế

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: