em đang làm đồ án về bộ nghịch lưu 3 bậc npc, yêu cầu thiết kế bộ nghịch lưu 3 bậc npc với các thông số: điện áp vào 600vdc, áp ra 380v 50hz ba pha, phương pháp điều khiển pwm với tần số sóng mang 10khz. Em đang thắc mắc chỗ tính Utmax và Utmin. có anh chị nào biết thì chỉ em với.
Thanks!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: