Các bác có bảng tra khối lượng đồng của các máy biến áp phân phối?

Ví dụ:
Thibidi: 250 kVA XX kg đồng
ABB: 250 kVA YY kg đồng

Many tks. Have fun.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: