Em có câu hỏi muốn mọi người giúp.
Đối với thiết bị điện điều gì làm chênh lệch giá cả. Chẳng hạn với MCB của hãng CHINT do công ty Ngô Han bán chẳng hạn, cùng loại 1 pha cùng dòng cắt 6kA, cùng dòng định mức 10A ví dụ (DZ47 10A và NB1 10A). Giá của DZ47 là 42.000 đ/c và giá của NB1 là 69.000 đ/c.
Tại sao giá lại chênh nhiều thế? căn cứ vào đâu vậy?
Hay của các hãng khác cũng thế, giá lại cao hơn của CHINT.
Mong mọi người giải thích cho.
Nguyen Trung
Mobile 0987295563

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: