có ai chỉ em sai cho nào với ... khúc B1 K2 hok có điện nên xy lanh 2 hok chạy ... thảm T.T ...

Bài là C+A+A-B+B-C-

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: