Bác nào biết dựng đoạn video như thế này về tủ điện thì thì chỉ bảo cho em với.
http://www.youtube.com/watch?v=8ZAVRm_T5JE
Em xin cảm ơn và hậu tạ.

SDT: 094.230.9288

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: