Có bạn trên DĐ từng viết : Các tổ đấu dây MBA thường gặp là : Y/Δ, Yn/Δ 11giờ (Thông dụng nhất trên biến áp máy phát, mạng Cao thế / trung thế.)
Y/Δ, Yn/Δ 1 giờ. (ít gặp hơn)
Δ/Yn 11 giờ. (Thông dụng trong mạng phân phối, như các biến áp 15/0,4).
Δ/Yn 1 giờ. (tương tự như trên, nhưng ít thấy hơn)
Y/Y 12 giờ. Dùng trong trường hợp 3 biến áp 1 pha.
Y/Y/Δ 12/11 giờ. Các trạm biến áp 3 cấp điện áp.
Δ/Δ 12 giờ. Hệ thống điện tự dùng. Các bộ nguồn cho hệ thống chỉnh lưu công suất lớn...

Mình thấy tại một công ty có 3 MBA cùng công suất 400 KVA, có 3 tổ nối dây lần lượt là :
1- YNyno ; 22-11/0.4 KV do THIBIDI SX.
2- Dyn11; 11/0.4 KV do THIBIDI SX.
3- YYynO ; 11 /0.4 KV do ABB SX.
Sao người ta không quy về một tổ nối dây chuẩn cho MBA phân phối. Tổ nối dây khác nhau như vậy để làm gì?
Tình cờ mình có nghe một cuộc trao đổi giữa một nhà thầu và chủ đầu tư. Họ nói nếu MBA phân phối nên sử dụng tổ nối dây Dyn11 cho rẻ tiền; còn MBA giao tiếp với MPĐ nên dùng tổ nối dây Yn/Δ 11.
Bạn nào có thể giải thích rõ và đầy đủ tại sao lại như vậy?
Ưu nhược điểm của chúng.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: