Mình cài plug-ins philips rồi nhưng khi vào thư viện thì vẫn trống không? mong các p giúp đỡ.....

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: