___mình đang làm đồ án về nhà máy pha trộn hóa chất tự động mà không có tài liệu nào hết, ai có giúp mình với.
***Mình đang cần tài liệu về quy trình công nghệ nguyên lý hoạt động, sơ đồ, mô hình nhà máy...ai giúp mình với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: