Xin hỏi mấy p khi ra đi làm thì mình chọn công suất máy biến áp như thế nào ? hay là mình phải tính toán Kqt,Kqtsc,tìm Smax rồi sau đó mới xác định công suất

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: