Em thì chưa có gấu, công việc thì lông bông.
Còn các bác, 20 tháng 10 thế nào. Hôm nay dẫn ông anh đi mua lắc tay tặng người yêu mà lòng thấy nản.
Có ai FA dài dài như em lên làm vài dòng chém gió qua đêm dài nào.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: