Mình có tìm trong chuyên mục truyền tải nhưng không thấy có bài nào nói về lý do phải nối đất trung tính, nối đất lặp lại, những nguy hiểm có thể gặp (Cho thiết bị mang tải) khi không có nối đất lặp lại?
Nhờ các bạn hỗ trợ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: