Mình mới chỉ được học qua 1,2 hôm về vi điều khiển mà nay thầy giáo bắt làm bài tập lớn về vi sử lý..mình chả hiểu gì mong nhờ ae giúp đỡ
Đề bài :"Xây dựng mạch giải mã địa chỉ cho các vi mạch nhớ sau: 1 vi mạch UV-ROM(8Kx8) và 1 vi mạch nhớ ROM(16Kx8) các vi mạch nhớ RAM (16K x 8bit) để tạo thành bộ nhớ dung lượng 96Kx8, địa chỉ đầu của vi mạch thứ nhất là 00000H"
bài này chỉ cần lời giải để làm báo cáo chung....thank mọi người

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: