E, đang làm đồ án PLC ABB.
Tên đề tài cụ thể là: " Sử dụng PID và PWM trong PLC ABB điều khiển tốc độ động cơ".
Có anh nào có tài liệu về PLC ABB không giúp em với!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: