Các bác cho em hỏi dải điện áp hạ thế ,trung thế ,cao thế.và khi nào thì phải cắt dây trung tính.ví dụ như trong tủ điện mình thấy có con áp cắt dây trung thế có con áp không cắt dây trung thế.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: