iCas.vn - Công ty TNHH MTV Điều khiển công nghiệp &Hệ thống tự động
http://icas.vn/vn
Bảng giá biến tần ABB
Bảng giá biến tần ABB
Model Công suất Đơn Giá
KW HP
ACS150 SERIES - 1 PHASE 200-230VAC
ACS150-01E-04A7-2 0,75KW 1 2,955,000
ACS150-01E-06A7-2 1,1KW 1,5 3,877,000
ACS150-01E-07A5-2 1,5KW 2 4,202,000
ACS150-01E-09A8-2 2,2KW 3 4,771,000
ACS150 SERIES - 3 PHASE 200-230VAC
ACS150-03E-04A7-2 0,75KW 1 3,985,000
ACS150-03E-06A7-2 1,1KW 1,5 4,690,000
ACS150-03E-07A5-2 1,5KW 2 5,096,000
ACS150-03E-09A8-2 2,2KW 3 5,774,000
ACS150 SERIES - 3 PHASE 380-440VAC
ACS150-03E-02A4-4 0,75KW 1 3,443,000
ACS150-03E-03A3-4 1,1KW 1,5 3,985,000
ACS150-03E-04A1-4 1,5KW 2 4,636,000
ACS150-03E-05A6-4 2,2KW 3 5,015,000
ACS150-03E-07A3-4 3KW 4 5,666,000
ACS150-03E-08A8-4 4KW 5 6,452,000
ACS355 SERIES - 3 PHASE 200-230VAC
ACS355-03E-04A7-2 0,75KW 1 4,148,000
ACS355-03E-06A7-2 1,1KW 1,5 4,853,000
ACS355-03E-07A5-2 1,5KW 2 5,286,000
ACS355-03E-09A8-2 2,2KW 3 5,991,000
ACS355-03E-13A3-2 3KW 4 6,479,000
ACS355-03E-17A6-2 4KW 5 6,940,000
ACS355-03E-24A4-2 5,5KW 7,5 10,237,000
ACS355-03E-31A0-2 7,5KW 10 13,097,000
ACS355-03E-46A2-2 11KW 15 17,095,000
ACS-CP-C Keypad 835,000
ACS355 SERIES - 3 PHASE 380-440VAC
ACS355-03E-02A4-4 0,75KW 1 3,606,000
ACS355-03E-03A3-4 1,1KW 1,5 4,175,000
ACS355-03E-04A1-4 1,5KW 2 4,880,000
ACS355-03E-05A6-4 2,2KW 3 5,259,000
ACS355-03E-07A3-4 3KW 4 5,964,000
ACS355-03E-08A8-4 4KW 5 6,777,000
ACS355-03E-12A5-4 5,5KW 7,5 8,187,000
ACS355-03E-15A6-4 7,5KW 10 9,759,000
ACS355-03E-23A1-4 11KW 15 12,145,000
ACS355-03E-31A0-4 15KW 20 15,831,000
ACS355-03E-38A0-4 18,5KW 25 18,461,000
ACS355-03E-44A0-4 22KW 30 23,937,000
ACS-CP-C Keypad 835,000
ACS550 SERIES - 3 PHASE 380-440VAC
ACS550-01-03A3-4 1,1KW 1,5 7,021,000
ACS550-01-04A1-4 1,5KW 2 8,241,000
ACS550-01-05A4-4 2,2KW 3 8,675,000
ACS550-01-06A9-4 3KW 4 9,434,000
ACS550-01-08A8-4 4KW 5 10,681,000
ACS550-01-012A-4 5,5KW 7,5 12,470,000
ACS550-01-015A-4 7,5KW 10 14,124,000
ACS550-01-023A-4 11KW 15 16,970,000
ACS550-01-031A-4 15KW 20 21,578,000
ACS550-01-038A-4 18,5KW 25 25,021,000
ACS550-01-045A-4 22KW 30 29,576,000
ACS550-01-059A-4 30KW 40 32,774,000
ACS550-01-072A-4 37KW 50 39,850,000
ACS550-01-087A-4 45KW 75 47,982,000
ACS550-01-125A-4 55KW 100 60,832,000
ACS550-01-157A-4 75KW 125 63,895,000
ACS550-01-180A-4 90KW 150 92,142,000
ACS550-01-195A-4 110KW 150 104,965,000

: http://icas.vn/vn/vi/news/Bang-gi


Công ty TNHH MTV Điều khiển công nghiệp và Hệ thống tự động.
Industrial Control and Automation Systems Co.,ltd.
155 Le Hong Phong St, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
T+ 0650 3 856 547 I F + 0650 3 856 547 I www.icas.vn
Di Động 0977213341

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: