Các bạn nào có tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Powersuite của schneider để mô phỏng biến tần cho mình xin. Cài phần mềm rồi nhưng chưa biết cách sử dụng. Mình đang cần gắp để làm đồ án. Thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: