các bác cho ý kiến nha: cấu tạo ,phạm vi ứng dụng thanh dẫn cứng và thanh dẫn mềm ?tại sao phải kiểm tra ổn định động của hệ thống thanh dẫn cứng?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: