Công ty Tư vấn Kỹ thuật UNIQ được thành lập năm 2010 là công ty thành viên trong Tập đoàn Xây Dựng Hạ Tầng Viễn Thông Greely Canada, công ty chúng tôi tự hào là công ty đầu tiên ở Việt Nam chuyên cung cấp:
• Dịch vụ dò tìm, định vị công trình ngầm.
• Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu các công trình ngầm.
• Cung cấp các trang thiết bị cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng ngầm.
• Thiết kế các công trình hạ tầng ngầm phục vụ cho việc thi công, quản lý và quy hoạch hệ thống công trình kỹ thuật ngầm.

Thông tin liên hệ:
Mobile: 0903 11 66 26 Anh Thanh Giám đốc dự án
https://www.facebook.com/CongtyTNHHTuVanKyThuatUNIQ
Email thanh.tn@uniqglobal.com
Web : www.uniqltd.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: