anh (chị) aicos các thông số sau của đường dây 220kv cho e xin!
Số mạch : mạch, cột đơn.
Chiều dài đường dây : .... km.
Chiều cao cột : ... m.
Dây dẫn : Sử dụng dây dẫn AC...... có r = ........... m.
Dây chống sét................... có r = .............. m .
Khoảng vượt lkv = ............. m.
Chuỗi sứ : sử dụng ............ bát sứ, loại ........... có chiều dài 1 bát là lsứ =....... mm.
Điện trở suất của nối đất ρ =.......... Ω.cm, điện trở nối đất cột điện RC = ....... Ω.
Độ võng dây dẫn fdd = .......m ứng với nhiệt độ 25OC.
Độ võng dây chống sét fcs = ...... m ứng với nhiệt độ 25OC.
Góc bảo vệ pha A, B, C αA = αB = αC = ........

cảm ơn!
gửi qua mail giúp e với: thoisinhvienqnu@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: