Các bạn chỉ mình cách tính toán chọn thông số : F201,F202,F203,F204 theo tài liệu nhé.
http://www.data.webdien.com/free/dow...e854b21ace7c8f
Bên mình có một sensor áp suất lấy tín hiệu 0-20mA về điều khiển biến tàn chạy cho bơm Cooling.
Trình tự : Khi đường ống đầu ra của bơm không có nước (áp =0)biến tần sẽ chạy với tần số Max rồi biến tần sẽ chạy giữ ổn định áp suất ở 2.8 KG không bị hiện tượng giật lag. Điều kiện lúc ban đầu đường ống không có nước (không có áp suất)
Các thông số này phải tính đúng thì động cơ mới không bị giật lag. Có bạn nào biết cách tính chỉ giúp mình nhé.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: