mình có 1 bài toán như thế này: cho sóng điều hòa I=50sin(100*pi*t),
mỗi một chu kỳ trích ra 20 điểm (Sample time = 0.001s), ta được 1 mẫu rời rạc x[20 điểm], dùng phép biến đổi Fourier để tìm thành phần phổ tần số 50Hz (phổ bậc 1) của mẫu trên.
Mẫu x=[15.45 29.39 40.45 47.55 50 47.55 40.45 29.39 15.45 0 -15.45 -29.39 -40.45 -47.55 -50 -47.55 -40.45 -29.39 -15.45 0]
Mình đã dùng phép biển đổi Fuorier rời rạc như sau:


Sau đó mình thay N=20, k=1 để tính phổ bậc 1,sau đó A=sqrt(Re^2+Im^2) và kết quả cuối cùng mình thu được là biên độ A=499,987 nhưng thực tế A=50 cơ.
Vậy không biết mình sai chỗ nào, đây là kiến thức cơ bản mình học qua lâu rùi nên không rõ, với lại mình không phải chuyên ngành điều khiển tự động nên mong các bạn giúp cho. cảm ơn nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: