cho e hỏi làm sao để tính công suất tiết giảm trong chiếu sáng đường giao thông bằng phần mềm dialux.(nữa đêm thì công suất tiết giảm còn 50%)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: