Suất điện động cảm ứng của cuộn roto sinh ra sau khi cắt MCKT hoặc shutdow có độ lớn như thế nào mọi người? Ai help với.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: