Có bác nào biết về cách chọn dân dẫn, tiết diện tối ưu bằng phương pháp lập trình số nguyên chỉ bảo e với. Hay có tài liệu cho e xin đọc với ạ. E làm chuyên đề tốt nghiệp nên cần m.ng giúp gấp ạ :(((((((
+++---o0o---+++
Nó là integer programming problem thì phải. @@

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: