Tớ còn rất mù mờ về điện. Mọi người cho tớ hỏi, quy trình điện đi từ đường dây điện hạ thế vào nhà mình sử dụng như thế nào. Tức là bây giờ tớ muốn bắt điện vào nhà thì phải có những thiết bị gì, cách thức thế nào....thanks all

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: