Theo em , tủ hòa đống bộ là :khi ta sài 2 máy diên cùng có diện cùng lúc thì cùng góc lệch pha, cùng diên áp...vv
Bác nào rành chỉ em ít kn , cho em 1 bản vẽ ...
Em là sn mới ra trường...

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: