Thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Dũng
DĐ: 0938.070.068
Email: vandungdhl@gmail.com
Website: www.dienhieplucvn.com

Chuyên phân phối thiết bị phục vụ cho ngành bao bì , nhựa
+ Nguyên Bộ điều khiển máy cát túi 35N.m, 50N.m

+ Màn hình hiển thị chiều dài máy cất túi 1 line , 2 line: XC2001, XC2005A, XC2005B, XC2006A, SC2001AB

+ Drive step: HB-B3C, HB-B3CE

+ Motor Step 35N, 50N:

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: