em có 1 bài tập về : phân tích các đặc điểm năng lượng của THỦY ĐIỆN NHỎ , nguyên tắc lựa chọn loại nhà máy thủy điện nhỏ
mọi người ai biết xin chỉ giúp mình với !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: