hiện tại mình đang làm đồ án, trong đó có phần mô phỏng sự cố bên trong MBA (ngắn mạch, hở mach các cuộn dây bên trong MBA) bằng Matlab để phục vụ đồ án. Hiện tại mình đang rất cần các thông tin cũng như tài liệu về các sự cố trên và cả quá trình quá độ của nó. Rất mong các bạn giúp đỡ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: