trong bản vẻ mình bóc khối lượng có ACB 50kA,AT3200,AF3200.
nhưng mình tìm catalog của ABB In=3200A,Isc=65kA.
Isc=50kA thì In không có 3200A.
mọi người chỉ mình với, bóc khối lượng sao ?.
ai có catalog mà có In=3200,Ics=50kA, cho mình xin.thank moi người trước.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: