Liên hệ: 0938.070.068 (Mr Dũng)
Tel: 0862974701 - 702 - 703
Fax: 0862974704
Email: vandungdhl@gmail.com
yahoo: vandungzxxz
Skype: vandungdhl
Website : www.dhlvn.com or www.sieuthidientudonghoa.com

Cung cấp bút thử corona:

Bộ xữ lý màng in Corona:

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: