Vấn đề này e thấy nó rất quan trọng nhưng chưa có diễn đàn nào đề cập đến. Vậy lập topic này cùng mọi người thảo luận
" Mối liên hệ giữa tần số và công suất thực "

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: