Các anh chị ai có tài liệu về sơ đồ bản vẽ điện và 1 số hình ảnh về tổ hợp tuabin hơi máy phát trong nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Em đang cần tìm hiểu về hệ thống kích từ máy phát điện! MOng mọi người giúp đỡ! Thank ạ!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: