Mọi người ai có tài liệu về các giao thức IEC 60870-5-101, 103, 104 và Modbus RTU, Modbus TCP... thì cho mình xin với.

Thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: