Em hiện đang làm cái đồ án về thiết kế trạm 500/220/110 nhưng khi thiết kế được sơ đồ cấu trúc rồi thì thầy em nói em làm đúng nhưng trên đời sẽ ko có loại MBA đó em thua . kinh nghiệm em chưa có nên kính mong cá anh các chú đi trước chỉ giúp phần thiết kế sơ đồ cấu trúc tối ưu và chọn được MBA có "trên đời" . em xin cảm ơn rất nhiều ạ

đây là đề đồ án của em !

đây là sơ đồ em chọn
Mong mọi ng giúp em để em hoàn thành đồ án và có thêm kinh nghiệm !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: