hiện tại mình đang cần rất gấp Pro nào cứu mình với...mình phải học lại môn này và đây là đề cương mà GV ra cho mình 27/11 là mình phải thi rồi hix hix ..
Câu 14: Hãy thuyết minh nguyên lý làm việc của khởi động từ kép kiểu thường ПМЭ- 311 có sơ đồ cấu tạo như hình vẽ:
[IMG][/IMG]


Câu 15: Hãy thuyết minh nguyên lý làm việc của khởi động từ phòng nổ QC 83-120 có sơ đồ cấu tạo như hình vẽ:
[IMG][/IMG]

Câu 16: Hãy thuyết minh nguyên lý làm việc của khởi động từ phòng nổ QC 83-120 có sơ đồ cấu tạo như hình vẽ:
[IMG][/IMG]
Câu 17: Hãy thuyết minh nguyên lý làm việc của khởi động từ phòng nổ BQD 7-120 có sơ đồ cấu tạo như hình vẽ (điều khiển tại chỗ):
[IMG][/IMG]

Câu 18: Hãy thuyết minh nguyên lý làm việc của khởi động từ phòng nổ BQD 7-120 có sơ đồ cấu tạo như hình vẽ (điều khiển từ xa):

[IMG][/IMG]

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: