bac nao co file tinh toan ngan mach bang etap hay melshort cho nha dan dung 3 hoac 4 tang khong cho em xin voi.dang lam thiet ke dien 1 con nha 4 tang ma den phan chon attomat khong biet chon dong cat the nao

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: