Dùng lệnh try cập thời gian thực như thế này có được ko mấy anh chị.Yêu cầu là dùng thời gian trong môtj ngày.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: